Naš tim

Dr Gordana Delić

Rođena 1985. u Novom Sadu gde završava osnovnu školu, srednju medicinsku školu smer zubni tehničar, a potom

Integrisane akademske studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Staž obavlja na Klinici za stomatologiju Vojvodine u trajanju od godinu dana.

2014. godine otvara svoju stomatološku ordinaciju.

U okviru kontinuirane edukacije pohađa brojne kurseve i kongrese.

Dr Milana Grozdić

Rođena u Somboru.

Završila Srednju medicinsku školu "7. april" u Novom Sadu.

Integrisane akademske studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završila je 2020. godine, čime stiče zvanje doktor stomatologije.

Pripravnički staž u trajanju od 6 meseci obavila je u Domu zdravlja Temerin 2021. godine.

Nakon položenog stručnog ispita iste godine počinje da radi u ordinaciji "Delić Dent" kao polivalentni stomatolog, gde stiče manuelne veštine i radno iskustvo u svim oblastima stomatologije.

Dr Maja Šarkanović

Rođena u Novom Sadu.

Osnovnu školu i gimnaziju završava u rodnom gradu, nakon čega upisuje Stomatološki fakultet u Pančevu, koji završava u roku.

Obavezan staž u trajanju od 6 meseci završava na Vojnomedicinskoj akademiji.

Član je Delić Dent tima od avgusta 2023. godine.

Dr Tamara Knežević

Osnovne studije stomatologije završila je u Novom Sadu 2012. godine.

Nakon nekoliko godina rada u privatnoj stomatološkoj praksi završava Specijalističke studije iz oralne hirurgije u Novom Sadu 2021. godine.

Kontinuirano se usavršava iz oblasti oralne hirurgije po domaćim i stranim stručnim skupovima.

Dr Mladen Rakić

Rođen 1989. godine u Loznici.

Završio integrisane akademske studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2014. godine, čime stiče zvanje doktor stomatologije.

Pripravnički staž od godinu dana obavio u Domu zdravlja ,,Novi Sad".

Od 2016. do 2023. godine radio u Domu zdravlja kao polivalentni stomatolog.

Ima veliko iskustvo i u radu sa decom.

U okviru kontinuirane edukacije pohađao brojne kongrese i simpozijume.

Dr Artem Matveev

Rođen u Petrozavodsku u Ruskoj Federaciji.

Studirao na Prvom Sankt Peterburškom državnom medicinskom univerzitetu akademika "I. P. Pavlova", fakultet za stomatologiju.

Završio Rezidencijalni program iz hirurške stomatologije na katedri za maksilofacijalnu hirurgiju i hiruršku stomatologiju.

Oblasti aktivnosti: vađenje zuba, apikalna hirurgija, ugradnja zubnih implantata i hirurgija desni.

dr Tamara Matić

Tamara Matić, rođena 1995. u Loznici.

Osnovnu školu "Miloš Crnjanski" završila je 2010. godine kao nosilac Vukove diplome.

Srednju medicinsku školu "7. april" završava 2014. godine. 

Upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek stomatologija i završava ga 2020. godine.

Član tima stomatološke ordinacije "Delić Dent" je od 2021. godine.

10 godina postojanja